Komisija za koordiniranje in sodelovanje pri izdelavi variantnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih in komunalnih vod za območje Gornji Dolič, Movže in Šentflorjan

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Bojan Borovnik
  • član, Jože Dvorjak
  • član, Branko Malek
  • član, Boris Kamenik
  • član, Cveto Herlah
  • član, Andrej Hercog