Komisija za izvedbo javnega razpisa in vodenja postopka o dodelitvi sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Boris Kamenik
  • članica, Lidija Kanovnik
  • član, Bogdan Slemenik
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Boris Kamenik
  • članica, Lidija Kanovnik
  • član, Bogdan Slemenik