Domov Uprava in organi Odbori in komisije Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Bojan Gajšek
  • članica, Nevenka Čas
  • član, Jaka Pušnik
  • član, Miha Borovnik
  • član, Aleš Rakovnik
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Bojan Gajšek
  • članica, Nevenka Čas
  • član, Tone Urbancl
  • član, Miha Borovnik
  • član, Aleš Rakovnik