Komisija za vrednotenje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij ter turizma

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Silva Uranjek
  • član, Janez Pušnik
  • članica, Marijana Tretjak
  • član, Jože Jeseničnik
  • član, Ivan Sedovnik
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica, Silva Uranjek
  • član, Janez Pušnik
  • član, Stane Koprivnikar
  • član, Jože Jeseničnik
  • član, Ivan Sedovnik