Komisija za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v občini Mislinja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Bogdan Slemenik
  • član, David Valič
  • član, Miroslav Ramšak
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Bogdan Slemenik
  • članica, Katarina Žagar
  • član, Živko Jeseničnik